Majewska, J. (2015) „«Czym wytłumaczy Pan…?» Inteligencja żydowska o polonizacji i asymilacji Żydów w getcie warszawskim .”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (11), s. 325-346. doi: 10.32927/ZZSiM.475.