Ferenc-Piotrowska, M. (2015) „«Ma ono na twarzy grymas dojrzałego i gorycz pokrzywdzonego […] – nie ma dzieciństwa». Przemiany ról dzieci w rodzinie w getcie warszawskim”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (11), s. 347-376. doi: 10.32927/ZZSiM.476.