Zawadzka, A. i Forecki, P. (2015) „Reguła złotego środka. Kilka uwag na temat współczesnego dominującego dyskursu o «stosunkach polsko-żydowskich»”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (11), s. 408-428. doi: 10.32927/ZZSiM.478.