Leociak, J. (2015) „Ginczanka”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (11), s. 525-528. doi: 10.32927/ZZSiM.485.