Majewska, J. (2015) „Krystyna Radziszewska, Ewa Wiatr, Adam Sitarek, Jacek Walicki, Monika Polit (red.), Encyklopedia getta. Niedokończony projekt archiwistów z getta łódzkiego”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (11), s. 734-740. doi: 10.32927/ZZSiM.508.