Leociak, J. (2015) „Zagłada w «Muzeum życia» (Muzeum Polin i jego kłopoty z muranowskim genius loci)”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (11), s. 760-769. doi: 10.32927/ZZSiM.511.