Matijevic, D. i Kwiatkowski, J. (2014) „Krzesiny i Kreising – między pamiętaniem a pomijaniem. Polskie miasteczko wobec historii, pamięci i rywalizacji w cierpieniu”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (10), s. 443-461. doi: 10.32927/ZZSiM.532.