Kopciowski, A. (2014) „Pinkes Warsze – Kronika Warszawy”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (10), s. 462-473. doi: 10.32927/ZZSiM.533.