Grabowski, J. (2014) „Przyczynek do biografii Ireny Sendlerowej (z dokumentów warszawskiego Ratusza)”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (10), s. 622-625. doi: 10.32927/ZZSiM.539.