Ceran, T. (2014) „Lech M. Nijakowski, Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (10), s. 1021-1025. doi: 10.32927/ZZSiM.571.