Młynarczyk, W. (2014) „Sylwia Karolak, Doświadczenie Zagłady w literaturze polskiej 1947–1991. Kanon, który nie powstał”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (10), s. 1044-1051. doi: 10.32927/ZZSiM.575.