Krzywiec, G. (2013) „ O klerykalnym faszyzmie (Na marginesie Curriculum Vitae Jędrzeja Giertycha)”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (9), s. 537-548. doi: 10.32927/ZZSiM.601.