Polit, M. (2013) „Monika Polit, Odpowiedź recenzentkom «Moja żydowska dusza nie obawia się dnia sądu». Mordechaj Chaim Rumkowski. Prawda i zmyślenie”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (9), s. 569-578. doi: 10.32927/ZZSiM.605.