Zawodna, M. (2012) „O porządkowaniu poobozowego świata. Sposoby postępowania ze szczątkami ludzkimi na terenach byłego KL Auschwitz-Birkenau od momentu ostatecznej ewakuacji obozu do powstania muzeum”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (8), s. 145-175. doi: 10.32927/ZZSiM.630.