Gubała-Czyżewska, J. (2020) „Upamiętnienia Łodzi żydowskiej – w jaki sposób przeszłość uobecnia się w teraźniejszości”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (16), s. 721-742. doi: 10.32927/ZZSiM.657.