Grzegorczyk, A. (2020) „Nowa wystawa stała w Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem ”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (16), s. 743-746. doi: 10.32927/ZZSiM.658.