Wóycicka, Z. (2020) „Laboratorium zagłady – nowa ekspozycja historyczna na terenie obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (16), s. 747-758. doi: 10.32927/ZZSiM.659.