Tokarska-Bakir, J. (2020) „Przedziały śmierci. O książce Jana Grabowskiego, "Na posterunku. Udział polskiej policji granatowej i kryminalnej w zagładzie Żydów"”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (16), s. 685-699. doi: 10.32927/ZZSiM.661.