Grzegorczyk, A. (2020) „Procedura i przebieg transportów kolejowych z getta łódzkiego do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem (styczeń–maj 1942 r.)”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (16), s. 578-599. doi: 10.32927/ZZSiM.665.