Czubaszek, K. . (2018) „Stanisław Żemis – świadek zagłady Żydów w Łukowie”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (14), s. 279-307. doi: 10.32927/ZZSiM.67.