Wiatr, E. (2020) „«Wyprawa w świat». Wywiady przeprowadzone w getcie łódzkim przez członków Ha-Szomer Ha-Cair [oprac. Ewa Wiatr] ”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (16), s. 365-392. doi: 10.32927/ZZSiM.670.