Cieślińska-Lobkowicz, N. (2020) „Polskie. Żydowskie. «Pożydowskie». Nazistowska grabież dzieł sztuki i problemy restytucji w Polsce 1945–2000 ”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (16), s. 200-232. doi: 10.32927/ZZSiM.679.