Puławski, A. . (2018) „«Benzyny zużyto 8 litrów». Prozaizacja Zagłady na przykładzie dokumentacji Archiwum Państwowego w Lublinie Oddział w Chełmie”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (14), s. 311-333. doi: 10.32927/ZZSiM.68.