Sitarek, A. (2020) „Danuta Dąbrowska – pionierka badań nad łódzkim gettem”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (16), s. 315-323. doi: 10.32927/ZZSiM.680.