Libionka, D. (2020) „Lokalne struktury Narodowych Sił Zbrojnych wobec ukrywających się Żydów w świetle powojennych materiałów śledczych i procesowych – przypadek powiatów miechowskiego i pińczowskiego”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (16), s. 278-213. doi: 10.32927/ZZSiM.684.