Sitarek, A. (2012) „W obliczu «trudnej konieczności». Administracja żydowska getta łódzkiego wobec wsiedleń Żydów z Rzeszy i Protektoratu (październik–listopad 1941 r.)”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (8), s. 331-347. doi: 10.32927/zzsim.692.