Leociak, J. . (2010) „O nadużyciach w badaniach nad doświadczeniem Zagłady”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (6), s. 9-19. doi: 10.32927/zzsim.694.