Cieślińska-Lobkowicz, N. . (2010) „Losy mienia kulturalnego polskich Żydów w okresie okupacji hitlerowskiej i w pierwszych latach powojennych”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (6), s. 87-116. doi: 10.32927/zzsim.709.