Morawiec, A. . (2010) „Lagry w perspektywie genderowej”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (6), s. 193-204. doi: 10.32927/zzsim.716.