Schnepf-Kołacz, Z. . (2010) „«Na ciechańskiej plebanii». Historia ocalenia Zofii Trembskiej. Studium przypadku”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (6), s. 232-252. doi: 10.32927/zzsim.722.