Janczewska, M. . (2010) „Jak blisko można podejść do umarłych? Daniel Mendelsohn, Zagubieni. W poszukiwaniu sześciorga spośród sześciu milionów, przeł. Piotr Szymor, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2008”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (6), s. 311-314. doi: 10.32927/zzsim.743.