Polit, M. . (2010) „Kronika getta łódzkiego /Litzmannstadt Getto, oprac. Julian Baranowski, Krystyna Radziszewska, Adam Sitarek, Michał Trębacz, Jacek Walicki, Ewa Wiatr, Piotr Zawilski, Archiwum Państwowe w Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, t. 1–5”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (6), s. 337-338. doi: 10.32927/zzsim.754.