Lenarczyk, W. . (2010) „Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933–1945 [Prześladowanie i wymordowanie europejskich Żydów przez narodowosocjalistyczne Niemcy, 1933–1945], red. Götz Aly, Wolf Gruner, Susanne Heim, Ulrich ”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (6), s. 348-350. doi: 10.32927/zzsim.757.