Lenarczyk, W. (2010) „Besatzung, Kollaboration, Holocaust. Neue Studien zur Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden [Okupacja, kolaboracja, Holokaust. Nowe studia na temat prześladowań i wymordowania Żydów europejskich], red. Johannes Hürter, Jürgen Zaruski, München 20”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (6), s. 351-356. doi: 10.32927/zzsim.758.