Obirek, S. (2010) „Problem: Idith Zertal, Naród i śmierć. Zagłada w dyskursie i polityce Izraela, przeł. Jan Maria Kłoczowski, Universitas, Kraków 2010”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (6), s. 357-361. doi: 10.32927/zzsim.759.