Mork, E. (2010) „Badania nad Zagładą w Skandynawii ”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (6), s. 387-390. doi: 10.32927/zzsim.764.