Grabowski, J. (2010) „Tadeusz Stefan Krasnodębski, Policjant konspiratorem. Szesnaście lat na muszce gestapo i bezpieki, Wyd. Arkadiusz Wingert – Przedsięwzięcie Galicja, Kraków–Międzyzdroje 2008”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (6), s. 413-413. doi: 10.32927/zzsim.767.