Skibinska, A. . i Tokarska-Bakir, J. . (2011) „„Barabasz” i Żydzi. Z historii oddziału AK «Wybranieccy»”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (7), s. 63-122. doi: 10.32927/zzsim.778.