Joly, L. . (2011) „Antysemityzm i denuncjowanie Żydów we Francji podczas drugiej wojny światowej”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (7), s. 123-143. doi: 10.32927/zzsim.779.