Tokarska-Bakir, J. . (2011) „Proces Tadeusza Maja. Z dziejów oddziału AL «Świt» na Kielecczyźnie”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (7), s. 170-209. doi: 10.32927/zzsim.782.