Polit, M. . (2011) „Mordechaj Chaim Rumkowski – literackie oceny i interpretacje”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (7), s. 373-392. doi: 10.32927/zzsim.795.