Libionka, D. i Skibińska, A. (2008) „“I swear to fight for a free and mighty Poland, carry out the orders of my superiors, so help me God.”Jews in the Home Army. An Episode from Ostrowiec Świętokrzyski”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, s. 235-269. doi: 10.32927/ZZSiM.82.