Mazurek, J. . i Skibińska, A. (2013) „“Barwy Białe” on their Way to Aid Fighting Warsaw. The Crimes of the Home Army against the Jews”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (Holocaust Studies and Materials), s. 433-480. doi: 10.32927/zzsim.827.