Engelking, B. (2013) „Notes by Jan Górnicki (Ber Oszer Weisbaum)”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (Holocaust Studies and Materials), s. 499-520. doi: 10.32927/zzsim.837.