Grzybowska, K. (2023) „„Rowy leśne” i miejsca, których «w ogóle nie ma». Harcerski Alert Zwycięstwa 1965 jako przyczynek do badania pamięci o Zagładzie”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (18), s. 440-461. doi: 10.32927/zzsim.856.