Koźmińska-Frejlak, E. (2008) „A Testimony of Silence… Interview with Jerzy Lewiński, a former functionary of the Order Service in the Warsaw ghetto”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, s. 317-352. doi: 10.32927/ZZSiM.87.