Kowalska-Leder, J. (2021) „Fetyszyzacja autentyczności – casus muzeum-miejsca pamięci”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (17), s. 73-98. doi: 10.32927/zzsim.872.