Borowicz, J. (2021) „Co widać zaraz po wojnie? Zapomniane obrazy Zagłady z lat czterdziestych”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (17), s. 202-228. doi: 10.32927/zzsim.876.