Haska, A. (2021) „«Choć klimat jest dobry…» Polscy Żydzi internowani na Jamajce w latach 1942–1945 ”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (17), s. 295-309. doi: 10.32927/zzsim.880.