Kopciowski, A. . (2019) „Jedynie bramy łez nie zamknęły się przed nami”. Bóg i Zagłada w listach lubelskiego rabina Hersza Majlecha Talmuda”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (15), s. 91-113. doi: 10.32927/ZZSiM.2020.15.6.